​"הראל חברה לביטוח בע"מ" הינה בעלת ניסיון וידע מקצועי רב שנים, הבאים לידי ביטוי בכלל ענפי הביטוח בהם היא פעילה.

 

דירקטוריון

יו"ר - מר יאיר המבורגר
דח"צ - פרופ' ישראל גלעד
דח"צ - דוד גרנות
דח"צ - אפרים דרור
חברה - גברת מרים מילה
חבר - מר יואב מנור
חברה - ליאורה קבורס הדר
חבר - מר דורון כהן

 

ועדת השקעות תלויות תשואה

יו"ר - דוד גרנות
חבר - יאיר המבורגר
חבר - שמעון אלקבץ
חבר - מישל סיבוני
חבר - רונן אגסי
חבר - אפרים דרור

 

ועדת השקעות תלויות תשואה (פוליסות משתתפות ברווחים) מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים וכן בהתאם לצרכי ההשקעות של החברה.

 

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואות (נוסטרו)

יו"ר - יהודה דרורי
סגן יו"ר - דורון כהן
חבר - יאיר נצר
חבר - אורלי בן יוסף
חבר - גילי כהן

 

ועד השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו) מתכנסת בדרך כלל בתדירות אחת לחודש וכן בהצאם לצרכי ההשקעות של החברה. 

 

ועדת ביקורת

יו"ר - מר ישראל גלעד
חברה - גברת ליאורה קבורס הדר
חבר - מר דוד גרנות
חבר - מר אפרים דרור
חבר -  מר דורון כהן

 

ועדת הביקורת מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה.

 

ועדה לניהול סיכונים

יו"ר - מר ישראל גלעד
חבר - מר מישל סיבוני
חבר - מר רונן אגסי
חבר - מר דורון כהן
חבר - מר דוד גרנות
חבר - מר אפרים דרור
חברה - גברת מרים מילה
חבר - מר יוסי מולקנדוף

 

הועדה לניהול סיכונים מתכנסת לפחות פעם ברבעון וכן בהתאם לצרכי החברה.

 

ועדת אשראי

יו"ר - מר דורון כהן
חבר - מר דוד גרנות
חבר - מר אהרון קצ'רגינסקי
חבר - מר רונן וולפמן
חבר - מר יהודה דרורי

 

ועדת האשראי מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים וכן בהתאם לצרכי החברה.

 

ועדת תגמול

יו"ר - מר ישראל גלעד
חבר - מר דוד גרנות
חבר - מר אפרים דרור

 

ועדת תגמול מתכנסת בהתאם לצרכי החברה.

 

ועדת לבחינת הון

חבר - מר יאיר המבורגר
חבר - מר דורון כהן
חבר - מר דוד גרנות
חבר - מר ישראל גלעד

 

ועדה לבחינת הון מתכנסת בהתאם לצרכי החברה.