אחד מבין שלושה אפיקי ההשקעה הקיימים למקבלי קצבה, בהראל פנסיה כללית אפיק זה הינו פתוח למקבלי קצבה חדשים

תשואות הראל פנסיה כללית – מסלול עד 20% מניות למקבלי קצבה (המסלול נפתח באוקטובר 2020) (נכון לתאריך 30/11/2020) לתשואות כל המסלולים

 • - תשואה מתחילת שנת 2020
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • ​למי מיועד אפיק ההשקעה?

  האפיק מיועד למי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן החל מיום 01 בינואר 2018 .

  מדיניות השקעה

  נכסי המסלול חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  חשיפה למניות בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול.
  חשיפה לנכסים כאמור לעיל מושגות הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינן נכסי אג"ח ואינם מניות הינה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.
  לתשומת לבך, לאחר קבלת הקצבה הראשונה לא ניתן לשנות את אפיק ההשקעה הנבחר.

כלים נוספים