>

מהי רפורמת הבריאות ​והמשמעות שלה עבורך?

​בתאריך 1.6.2024, בהתאם לחוק ועל​ פי הו​​ראות רשות שוק ההון, 
כל מי שברשותם ביטוח בריאות פרטי שיש בו כיסוי מלא לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל יועברו לביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן
אשר משלים את הכיסוי לניתוחים הקיים להם בשב"ן של קופות החולים (שב"ן - שירותי בריאות נוספים).

ביטוח ניתוחים בישראל UPGRADE של הראל משלים את הכיסוי הקיים לניתוחים פרטיים בקופת החולים במסגרת השב"ן, 
וכן כולל כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.
ביטוח זה יאפשר לך לקבל כיסוי משלים ​לניתוחים שיבוצעו באמצעות השב"ן של קופות החולים או כיסוי באמצעות חברת הביטוח, 
וליהנות מהניסיון הרב שקיים ​אצלנו בהראל בכיסוי זה - מעל 20 שנה.

​לא נדרשת כל פעולה​ מצידך בעת המעבר לביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מהו ה-UPGRADE של​ך בביטוח ניתוחים בישראל משלים ​שב​"ן שלנו?​​​​​
​​

הפעלת הביטוח ב​מהירות
כולל תיאום​ הבדיקות
הנדרשות לניתוח
מענה מקיף להוצאה
על ניתוחי​ם פרטיים
בישראל בעלות מופחתת
הראל תשלם את
סכום ההשתתפות העצמית
שדורש השב"ן לפני הניתוח​*
מרכז שירות וליווי
לסיוע בתיאום רופאים
ומימוש זכויות מול הקופה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​*ההטבה תינתן על פי שיקול דעת החברה ועשויה להסתיים בכל עת.​

לכל שאלה יש תשובה

 • ​​​​​יש לך אפשרות להודיע לנו כי ברצונך לא לעבור לביטוח ניתוחים בישראל משלים שב"ן (UPGRADE) או שברצונך לבטל את ההעברה לאחר שכבר בוצעה, הנך רשאי לפנות אלינו ולהודיע על בקשתך להישאר בביטוח ניתוחים בישראל "מהשקל הראשון" כפי שהיית עד היום, אך תשומת ליבך שהחל מיום 1.6.2024 הביטוח יהיה בתנאים ובמחיר עדכניים.

  במקרה זה, נבקש ממך למלא טופס בקשה דיגיטלי או טופס ידני​, לבחירתך על פי הפירוט מטה.

  בסיום התהליך, אנו נעדכן אותך שמילאנו את בקשתך.

  חשוב לדעת באפשרותך לפנות לחברה עד ליום 1.6.2025 ולבקש את החזרתך ברצף ביטוחי לפוליסת ניתוחים בישראל מהשקל הראשון העדכנית, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות, וזאת בכפוף לתשלום הפרשי פרמיה.

  לידיעתך, אם יקרה מקרה ביטוח לפני שתודיע לנו על רצונך לבטל את ההעברה - זכאותך בגין אותו מקרה ביטוח תהיה לפי פוליסת ניתוחים בישראל "משלים שב"ן". ​

  לאפשרויות הקיימות עבורך למשלוח הודעה על ביטול העברה נא ללחוץ כאן

 • ​​​​קודם כל נסביר מה זה שב"ן - שירותי בריאות נוספים הניתנים על ידי קופת החולים, רק למי שרכש כיסוי זה, מעבר לשירותים הניתנים במסגרת סל הבריאות הבסיסי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994. (לדוגמא תכנית  "כללית מושלם" של כללית או "מכבי מגן זהב" של מכבי, "עדיף" של מאוחדת, או "לאומית זהב" של לאומית)

  ביטוח ניתוחים בישראל מסוג משלים שב"ן בהראל, משמעותה – ביטוח פרטי שנותן לך מענה לכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל מעבר לכיסויים המגיעים לך במסגרת השב"ן של קופת החולים שלך.

  ביטוח בריאות פרטי הוא ביטוח חשוב שניתן להתאים אותו בדיוק עבור הצרכים שלך. צירפנו לך בלינק​ את טבלת ההשוואה בין סוגי הביטוחים השונים והשתנות דמי הביטוח.

 • ​​​​הסיבה היא שרפורמת הבריאות החדשה מחייבת אותנו. במקרה שברצונך לא לעבור ולהישאר בביטוח ניתוחים מסוג "מהשקל הראשון", על פי התנאים והתעריפים באותה עת, הנך נדרש לעדכן אותנו עד 31.05.2024, באחת הדרכים המפורטות בלינק​.

  המעבר יהיה על פי החוק ב- 1.6.2024. חשוב לדעת שאם קיימות לך בביטוח "מהשקל הראשון" תוספות ו/או החרגות הן יועברו לתוכנית הניתוחים משלים שב"ן.

 • ​​בהתאם להוראות הרפורמה, לרשותך פרק זמן של עד 31.05.2025 בו ניתן לבקש לבטל את ההעברה ולהישאר בביטוח "מהשקל הראשון" בתנאים ובתעריפים העדכניים.

  אם ברצונך לבטל את ההעברה ולהישאר בכיסוי "מהשקל הראשון" יש לקחת בחשבון שתצטרך לשלם את הפרש הפרמיות מכיסוי ניתוחים "מהשקל הראשון" העדכני המשווק בחברה, לבין ניתוחים משלים שב"ן, ממועד המעבר 01.06.2024.

  במידה וקרה מקרה ביטוח בין מועד המעבר לכיסוי ניתוחים משלים שב"ן, לבין מועד הבקשה לחזור לכיסוי ניתוחים שקל ראשון , הזכאות למעבר לשקל ראשון תהיה ממועד בקשת המעבר והתביעה תתנהל על פי כיסוי ניתוחים שב"ן – UPGRADE​.​

  ייחודי בהראל - 

  אנו בהראל מרחיבים את אפשרות המעבר חזרה לכיסוי ניתוחים בישראל "מהשקל הראשון", למבוטחים שהועברו אוטומטית ביום 1.6.24 לביטוח ניתוחים משלים שב"ן (במסגרת הוראות הרפורמה), כך שהם יוכלו לבקש לחזור תוך 5 שנים (כלומר עד יום 31 מאי 2029) לכיסוי ניתוחים בישראל "מהשקל הראשון", ברצף ביטוחי, לפי התנאים והתעריפים העדכניים שיהיו בתוקף במועד המעבר. המעבר יתאפשר בתנאי שלא אובחן צורך בביצוע ניתוח טרם הבקשה לחזור לכיסוי "מהשקל הראשון". לא יגבה תשלום רטרואקטיבי על ההפרש בין עלות הכיסויים השונים, למעט במקרים בהם חלות הוראות הרפורמה בעניין מעבר בשנה הראשונה. 

 • ​​​​​לא. מבוטחים שרכשו כיסוי ניתוחים מהשקל הראשון החל מ-10.2023 (תכנית 515) והלאה, ההעברה האוטומטית לא תחול עליהם והם יישארו בביטוח ניתוחים בישראל מסוג "מהשקל הראשון".