קרן פנסיה היא אחד מאפיקי החיסכון לטווח ארוך הנהוגים בישראל. מדובר בקופת חיסכון המעניקה לחוסך בה פנסיה חודשית מגיל הפרישה: 64 לאישה ו-67 לגבר. קרן הפנסיה כוללת רכיב ביטוחי מובנה המעניק כיסוי למקרה של נכות ולמקרה פטירה.

לפניך מידע בסיסי לניהול קרן הפנסיה שלך.

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף
  • קרן הפנסיה שלך מספקת שני סוגים של כיסויים ביטוחיים במהלך תקופת העבודה:

ביטוח למקרה נכות - במקרה שבו לא תוכל להמשיך לעבוד כתוצאה ממצב רפואי מתמשך, תוכל לקבל מקרן הפנסיה קצבה חודשית לתקופת הנכות.

ביטוח למקרה מוות - במקרה פטירה של המבוטח, השאירים יקבלו קצבה חודשית: בן/בת הזוג לכל אורך ימי חייו/חייה והילדים עד גיל 21.

  • תוכל לבחור מסלול ביטוח בקרן המתאים לצרכיך בכל עת, באמצעות שליחת בקשה בעניין לקרן.
  • אם אין לך בת/בן זוג וילדים, באפשרותך לוותר על כיסוי ביטוחי למקרה מוות. עליך לחזור וליידע את הקרן בכל שנתיים שלא חל שינוי במצבך, כדי שלא יגבו ממך את עלות הביטוח מחדש.
  • בחמש השנים הראשונות בקרן פנסיה לא תקבל פיצוי אם מקרה הביטוח נובע ממחלה שהייתה לך לפני שהצטרפת לקרן פנסיה.
  • לתשומת לבך, באפשרותך לשמור על הכיסוי הביטוחי מקרנות קודמות שצברת לאורך תקופת החיסכון ולהוזיל את עלויות הביטוח באמצעות העברת הכספים לקרן החדשה שלך.
  • הפסקת הפקדות לקרן מבטלת את הכיסוי הביטוחי ולא תוכל להשיג לאחר מכן את אותם התנאים.
  • במקרה של הפסקת עבודה (לדוגמה, בעקבות חופשת לידה מעל 5 חודשים), ניתן לשמור על רציפות הכיסוי הביטוחי למשך תקופה מוגבלת, באמצעות תשלום עבור הכיסוי הביטוחי בלבד.
  • ​הקצבה החודשית שלך בפנסיה תיקבע בהתאם לסכום שמופקד לחיסכון מדי חודש והרווח שישיג הכסף שלך, בניכוי דמי ניהול ועלות הכיסוי הביטוחי.
  • חיסכון לתקופה ארוכה יותר, דמי ניהול נמוכים יותר ואי משיכת כספים לאורך תקופת החיסכון יבטיחו לך קצבה חודשית גבוהה יותר.
  • באפשרותך לבחור בין מספר מסלולי השקעה בקרן הפנסיה.

לתשומת לבך, משיכת פיצויים עלולה להקטין את הקצבה החודשית שלך בכ- 40%.

​עבור ניהול קרן הפנסיה שלך תשלם דמי ניהול
להלן שיעור דמי הניהול הממוצעים הנגבים מעמיתים בקרן "הראל פנסיה":

מסך החיסכון​​מההפקדה החודשית
שיעור דמי ניהול ממוצעים בקרן בשנת 2016​​0.25%​2.59%​


 

לתשומת לבך, שיעור דמי הניהול משפיע על גובה החיסכון שיעמוד לרשותך בגיל פרישה.