ביום ה-1 בינואר 2020 השתנה מודל מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קרנות הראל פנסיה והראל פנסיה כללית (להלן: "קרן הפנסיה"), כך שבמקום מסלולים המיועדים לעמיתים שתאריך לידתם הינו בטווח של 10 שנים, יופעלו מסלולי ההשקעה בהם מדיניות ההשקעה תיקבע בהתאם לגילם של העמיתים.​

 •    

  ​השינוי במסלולי ההשקעה הנו כמפורט להלן:

  מסלול השקעה טרם השינוי​​מסלול השקעה לאחר השינוי
  ילידי שנות ה-50​גילאי 60 ומעלה​
  ילידי שנות ה-60​גילאי 50 עד 60​
  ילידי שנות ה-70​גילאי 50 ומטה​ ​ ​ ​
  ילידי שנות ה-80​
  ילידי שנות ה-90​
  ​ילידי שנות ה-2000

   

  עמיתים שלא יבחרו במסלול השקעה, כספם יושקע במסלול השקעה בהתאם למודל מסלולי ההשקעה תלויי הגיל החדש, כברירת מחדל. בהגיעם של עמיתים אלו לגיל שבו קיים מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילם, יועברו אליו במהלך החודש העוקב ליום הולדתם.

  עמיתים שיבחרו במפורש במסלול השקעה, כספם ימשיך להיות מושקע באותו מסלול ולא יועבר למסלול השקעה אחר.
  באפשרותם של העמיתים, בכפוף להוראות הדין, להעביר בכל עת את הכספים הצבורים בקרן הפנסיה, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה קרן פנסיה בהתאם לבחירתם.
  בנוסף, העמיתים רשאים, בכפוף להוראות הדין, להעביר את הכספים הצבורים בקרן הפנסיה לכל קופת גמל אחרת בהתאם לבחירתם.

כלים נוספים